Zapraszamy do zwiedzania on-line

O projekcie

Projekt współpracy „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów stowarzyszeń” (PATOS)

„Współpraca jest jedną z siedmiu podstawowych zasad, na których oparta jest metoda LEADER. Poprzez współpracę poznaje się wielu ludzi z różnych obszarów i dzięki temu inaczej się na pewne problemy patrzy, poznaje się inne sposoby myślenia o tych samych sprawach (…). Pozwala to spojrzeć „świeżym okiem” na własny obszar objęty strategią i dostrzec komplementarność w stosunku do partnera, a więc zauważyć, że dwa z pozoru kompletnie różne obszary, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, dzięki tej doskonale uzupełniają się.” („Przewodnik po projektach współpracy” - publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Lokalne Grupy Działania – „Gniazdo” i „Krainę Rawki” łączy nie tylko bliskie sąsiedztwo, lecz przede wszystkim podobne pomysły na aktywizację mieszkańców i rozwój obszaru. Stąd też powstał projekt współpracy o akronimie „PATOS”, którego celem było zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów ludzkich, przyrodniczych i turystycznych. Jednym z efektów tego projektu było wytyczenie szlaków turystycznych łączących obszary działania Partnerów Projektu.

„Szlak Grodzisk Piastów Mazowieckich” ma długość 64 km. W granicach gmin Skierniewice i Nowy Kawęczyn (obszar LGD - „Gniazdo”) szlak ma długość 46 km, zaś w granicach Gminy Rawa Mazowiecka (obszar LGD „Kraina Rawki”) szlak ma długość 13 km. Szlak łączy dawne grodziska obronne zachowane dość dobrze na tym terenie.

„Szlak Rawska Ósemka” - z łącznikami – ma długość 147 km i łączy największe atrakcje turystyczne „Krainy Rawki”. Interesujące miejsca, bogate w zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe zostały połączone za pomocą szlaku turystycznego w kształcie cyfry „8”. Trasa wiedzie przez liczne wsie i miasteczka, łącząc zabytki architektury sakralnej, pałacowej i dworskiej, unikalne atrakcje przyrodnicze oraz pomniki przyrody nieożywionej. Tak duże urozmaicenie sprawia, że każdy znajdzie tu dla siebie coś interesującego.

„Rawska Ósemka” w Woli Pękoszewskiej łączy się ze „Szlakiem starych dworków” przebiegającym przez obszar działania LGD – „Gniazdo”.

Dla uatrakcyjnienia wytyczonych szlaków, z myślą o turystach wykonano 8 miejsc odpoczynku turysty (MOT) i 6 tablic informacyjnych (TI). MOTY służą zjedzeniu posiłku i odpoczynkowi, zapewniają ochronę przed deszczem. TI udostępniają informacje o lokalnych atrakcjach przyrodniczych, turystycznych, kulturowych i historycznych.

 

MOT

 • Bobrowniki gm. Nieborów – przy Gminnym Ośrodku Kultury.
 • Budy Grabskie gm. Skierniewice – przy stadninie koni „Tarant”.
 • Esterka gm. Nowy Kawęczyn – przy gospodarstwie agroturystycznym „Esterka”.
 • Głuchów gm. Głuchów - przy zajezdni autobusowej.
 • Godzianów gm. Godzianów – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 • Maków gm. Maków – przy szkole podstawowej.
 • Mszadla gm. Lipce Reymontowskie – przy stawie w Mszadli.
 • Słupia gm. Słupia – przy Urzędzie Gminy Słupia.

 

TI

 • Budy Grabskie gm. Skierniewice – stadnina koni „Tarant”
 • Esterka gm. Nowy Kawęczyn – przy gospodarstwie agroturystycznym „Esterka”.
 • Maków gm. Maków – przy szkole podstawowej.
 • Rzeczków gm. Skierniewice – przy świetlicy wiejskiej.
 • Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka – przy Gminnej Bibliotece Publicznej
 • Stara Rossocha gm. Rawa Mazowiecka – przy siedzibie LGD „Kraina Rawki”