Zapraszamy do zwiedzania on-line

LGD Patos
O projekcie

O projekcie LGD

"Pozwala to spojrzeć „świeżym okiem” na własny obszar objęty strategią i dostrzec komplementarność w stosunku do partnera, a więc zauważyć, że dwa z pozoru kompletnie różne obszary, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, dzięki tej doskonale uzupełniają się."więcej
Prev - Next
LGD Patos
LGD Patos
LGD Patos
LGD Patos

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działanie współfinansowane ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER,
działanie 421 "Wdrażania projektów współpracy"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi